Voor wie?

Voor iedereen, welk beroep u ook heeft
Voor beginners en gevorderden
Voor snelle leerders of niet zo snelle leerders

Wat bieden wij?


Groepslessen en individuele lessen:

Op alle niveaus van A1 t/m C1
Voorbereiding op het inburgeringsexamen
Voorbereiding op het Staatsexamen I en II
Nederlands boven Staatexamen II
Uitspraaklessen
Nederlands op het werk
Alleen spreken of alleen schrijven
Trainingen op maat


Waarom Taalles Utrecht?


Uitleg in uw eigen taal (Engels, Frans, Spaans en Turks)
Leren in uw eigen tempo
Duur van de lessen in overleg
Starten op elk moment